Komplexní pojištění

Výpočet havarijního pojištění Vám umožní získat představu, na jakou finanční částku by Vás vyšlo kompletní pojištění motorového vozidla. Komplexní pojištění obvykle nabízí většina akreditovaných pojišťoven. Jejich snahou je nabídnout klientům kromě povinného ručení i další připojištění, která pokryjí možná rizika vyplývající z provozu motorových vozidel. Je všeobecně známo, že kromě povinných pojistek si může každý potenciální zájemce sjednat i další pojištění svého motorového vozidla, či vozidel. To samozřejmě platí pro majitele soukromých vozidel, ale i pro oblast podnikatelskou. Každý majitel firmy, či organizace si mohou sjednat komplexní pojištění na svá firemní vozidla.

Pojistné balíčky

Výpočet havarijního pojištění samostatně ukazuje, na skutečnost, že se nevyplatí sjednávat pojištění odděleně. V mnoha ohledech je výhodnější využít pojistné balíčky, ve kterých pojišťovny nabízí rozšířené krytí případných škod vzniklých na provozovaných vozidlech. Pojistné balíčky u jednotlivých pojišťoven se mohou lišit svým obsahem. Je proto na každém klientovi, jaký pojistný baliček zvolí. Pojistné balíčky obvykle obsahují povinné ručení, havarijní pojištění a některá další připojištění týkající se vozidla, nebo pojištění odpovědnosti za další osoby apod. Kromě nejrůznějších připojištění motorových vozidel bývá v pojistných balíčcích i nabídka asistenčních služeb.

Asistenční služby

Obvykle výpočet havarijního pojištění neobsahuje asistenční služby, Které jsou poskytované jednotlivými pojišťovnami v případě, že se jejich klient dostane do svízelné situace. Výhodnost poskytovaných asistenčních služeb ocení zcela určitě každý majitel motorového vozidla, který potřebuje například náhradní vozidlo, odtah vozidla, nebo jinou pomoc související se vzniklou škodnou událostí. V případě nehody vozidla v zahraničí mohou pojišťovny poskytnout i tlumočnickou a právní pomoc. Rozsah sjednaných asistenčních služeb je vždy obsahem pojistné smlouvy.

srovnávejte havarijní pojištění nejvýhodněji, co je havarijní pojištění ?, havarijní pojištění ještě rychleji

Výpočet havarijního pojištění